Główna Aktualności
Aktualności
Zmarł kard. Józef Glemp, prymas-senior PDF Drukuj Email
czwartek, 24 stycznia 2013 18:11

kard. Józef Glemp23 styczna 2013 roku o godz. 21.30, w szpitalu przy ul. Płockiej w Warszawie, zmarł kard. Józef Glemp. 2 lutego obchodziłby 30. rocznicę kardynalatu. Miał 83 lata.


Życiorys kard. Józefa GlempaUrodzony 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu kard. Józef Glemp studiował najpierw filozofię w seminarium duchownym w Gnieźnie, później teologię w WSD w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 r. w Gnieźnie z rąk biskupa poznańskiego Franciszka Jedwabskiego. W roku 1956 podjął pracę jako katecheta i wychowawca nieuleczalnie chorych dzieci w Mielżynie koło Witkowa, następnie zaś jako kapelan Sióstr Sacré-Coeur w Polskiej Wsi. W latach 1957-1958 był wikariuszem parafii poklasztornej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wągrowcu oraz pełnił obowiązki prefekta liceum pedagogicznego. W okresie od 1958 do 1964 r. ks. Glemp kształcił się w zakresie prawa kanonicznego i świeckiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz ukończył kilka innych kursów specjalistycznych, uzyskując m.in. tytuł adwokata Roty Rzymskiej. Po powrocie z Rzymu pełnił funkcję notariusza w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i w Trybunale Prymasowskim oraz był sekretarzem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie prowadził wykłady z prawa kanonicznego. Z dniem 1 grudnia 1967 roku ks. dr Józef Glemp rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie jako osobisty sekretarz kard. Stefana Wyszyńskiego. Od roku 1972 prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. W 1975 r. został sekretarzem Komisji Episkopatu ds. instytucji polskich w Rzymie i członkiem komisji ds. rewizji prawa kanonicznego.

4 marca 1979 r. Jan Paweł II mianował ks. prał. Józefa Glempa biskupem diecezji warmińskiej, sakrę biskupią ks. Glemp otrzymał 21 kwietnia tegoż roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Po śmierci Prymasa Tysiąclecia, 7 lipca 1981 r. biskup Glemp został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim. Rządy w obu archidiecezjach objął kanonicznie 9 lipca tegoż roku, a uroczyste ingresy odbył 13 września w Gnieźnie i jedenaście dni później w Warszawie. Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce 25 marca 1992 kard. Glemp pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność Prymasa Polski jako kustosz relikwii św. Wojciecha. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w grudniu 2004 r., papież Benedykt XVI przyjął 6 grudnia 2006 r. jego rezygnację z urzędu metropolity warszawskiego, zezwalając mu jednocześnie na zachowanie tytułu Prymasa Polski do chwili ukończenia 80 roku życia. Od 7 stycznia do 1 kwietnia 2007 r. kard. Glemp pozostawał, z nominacji papieskiej, administratorem apostolskim archidiecezji warszawskiej.

W Episkopacie w latach 1981-2004 kard. Józef Glemp był przewodniczącym Rady Stałej (dawniej Rady Głównej) i Konferencji Episkopatu Polski. Był także przewodniczącym II Synodu Plenarnego w Polsce, który obradował w latach 1991-99.

Za: www.episkopat.pl

 
FINAŁ „SZLACHETNEJ PACZKI” 2012 PDF Drukuj Email
sobota, 15 grudnia 2012 10:19

FINAŁ „SZLACHETNEJ PACZKI”

  Finał Szlachetnej Paczki 2012

Żywność, środki czystości, ubrania, materiały szkolne, a nawet meble i duży sprzęt AGD. 8 grudnia br. takie dary trafiły do 41 rodzin ze Skaryszewa i pobliskich miejscowościach w ramach, po raz drugi u nas organizowanej, akcji „Szlachetna paczka”.

„Tak niewiele trzeba, by zostać czyimś bohaterem! Czy nie warto? Istota PACZKI to nasycenie tych najważniejszych potrzeb. Tych, bez których trudno żyć, a nie zawsze da się je samemu zaspokoić przez niezawinione ubóstwo czy choroby. Tu wtedy najważniejsza jest pomoc życzliwych ludzi, nieobojętnych na ludzkie smutki, czyli wolontariuszy, którzy czują wewnętrzną chęć niesienia wsparcia, liderów, którzy koordynują rejonami oraz grupami i oczywiście darczyńców, bez których SZLACHETNA PACZKA nie miałaby najmniejszego sensu” – powiedziała Anna Kijas (lider rejonu Skaryszew).

WSZYSTKIM WOLUNTARIUSZOM, LIDEROM

I DARCZYŃCOM

DZIĘKUJEMY

 
Oddział Specjalny „Słoneczka” w Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie PDF Drukuj Email
sobota, 24 listopada 2012 22:12

Oddział Specjalny „Słoneczka”

w Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie


Słoneczka

Od września tego roku niepełnosprawne dzieci ze Skaryszewa i okolic mają szansę  uczęszczać do przedszkola. Powstanie Oddziału Specjalnego „Słoneczka” jest odpowiedzią na potrzeby rodziców dzieci z wieloraką niepełnosprawnością  na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.  Dzieci tutaj mają  zapewnione odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju.  Na chwilę obecną grupa liczy troje dzieci, które w tym roku przekroczyły po raz pierwszy próg przedszkola. Są to: Klaudia L., Maja P. i Przemek M. W oddziale pracują wykwalifikowani oligofrenopedagodzy:  Magdalena Fałek, Dorota Hendzel oraz Agnieszka Maj.

Skąd wzięła się inicjatywa utworzenia oddziału? (odpowiada p. Agnieszka Maj)

„Organizacja tego oddziału rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku, kiedy to Burmistrz I. Kumięga zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci mających deficyty rozwojowe i dyrektorami placówek oświatowych
z terenu Miasta i Gminy Skaryszew. Zebranie dotyczyło potrzeby kształcenia dzieci niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Od tego czasu zaczęły napływać zgłoszenia dzieci do przedszkola”.- mówi p. Agnieszka.

Przez kolejne miesiące p. Dyrektor przedszkola J. Dróżdż z pomocą nauczycielek  dokonywały  wszelkich starań, aby oddział zaczął funkcjonować na wysokim poziomie.  W tym celu m.in. zatrudniono wykwalifikowanych specjalistów. Z jednej ze szkół specjalnych w Warszawie udało się pozyskać sprzęt  do terapii Integracji Sensorycznej. W chwili obecnej oddział jest wyposażony w różnorodne urządzenia i pomoce ułatwiające dzieciom naukę i służące zabawie.

Na czym polega specyfika pracy z dziećmi niepełnosprawnymi? (mówi p. Magda Fałek)

„Przede wszystkim potrzebne jest wiele optymizmu. Uzyskanie nawet  minimalnych postępów w rozwoju dziecka niepełnosprawnego wymaga wiele wysiłku. Praca z dziećmi przebiega w sposób indywidualny. Dzieci które uczęszczają do oddziału nie potrafią samodzielnie się poruszać, komunikują się wyłącznie mową ciała i mimiką, wymagają pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Podczas przebywania
w przedszkolu dokonujemy wszelkich starań, aby te umiejętności rozwijać. Podczas zajęć w przedszkolu wykorzystujemy  różnorodne metody pracy stosowane w kształceniu dzieci niepełnosprawnych.”- mówi Magdalena Fałek

W trosce o rozwój fizyczny i intelektualny dzieci zostały zorganizowane zajęcia specjalistyczne, z których dzieci korzystają regularnie kilka razy w tygodniu, takie jak:  Kynoterapia (dogoterapia), Hipoterapia, Integracja Sensoryczna (SI), Rehabilitacja, Logopedia, zajęcia umuzykalniające. Za wszystkie dodatkowe zajęcia rodzice nie ponoszą żadnych kosztów co jest wielką zaletą tego projektu.

Jak dzieci z waszego oddziału są odbierane przez środowisko rówieśnicze w przedszkolu?- (odpowiada Magdalena Ciszek).

„Dzieci z naszego oddziału są pozytywnie odbierane przez środowisko rówieśników. Funkcjonowanie oddziału w przedszkolu niesie ze sobą obopólne korzyści. Z jednej strony dzieci niepełnosprawne mają szansę integrować się ze zdrowymi rówieśnikami, z drugiej natomiast podnoszą poziom świadomości i akceptacji ”- (mówi M.Ciszek).

„W najbliższym czasie planujemy rozpocząć akcje promującą nasz oddział w środowisku lokalnym. Na terenie gminy są jeszcze dzieci, które wymagają kształcenia i opieki, a z różnych powodów nie uczęszczają do przedszkola bądź uczęszczają do placówek zamiejscowych”. Staramy się aby przedszkole było miejscem przyjaznym
i otwartym na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.”. – (mówi D. Hendzel).

Serdecznie dziękujemy p. Burmistrzowi I. Kumiędze za okazanie entuzjazmu w tworzeniu oddziału
i wsparcie finansowe oraz p. B. Kowalczyk Prezesowi Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
w Skaryszewie  za przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego.

Naszym celem jest, aby wszystkie dzieci z deficytami rozwojowymi objęte zostały pomocą już we wczesnym wieku przedszkolnym. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Można wtedy obejrzeć odbywające się zajęcia, porozmawiać z p. Dyrektor oraz
z nauczycielkami oddziału.

Oto adres strony internetowej przedszkola:

http://spskaryszew.szkolnastrona.pl/

Można odwiedzać nasz profil na facebooku.

Facebook

Wystarczy wpisać:  „Słoneczka Oddział Specjalny”


 
Rusza „Szlachetna Paczka 2012” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 listopada 2012 20:37

Szlachetna Paczka 2012Radom, Skaryszew, Kowala, Szydłowiec, Starachowice, Skarżysko Kościelne, Stąporków, Drzewica – w tych miejscowościach diecezji radomskiej już od kilku tygodni działają wolontariusze „Szlachetnej Paczki”. Odwiedzają wskazane rodziny w potrzebie, weryfikują ich sytuację życiową, poznają przyczyny trudnego życia i ich konkretne potrzeby. Od 17 listopada na www.szlachetnapaczka.pl będzie można wybrać jedną z nich i przygotować dla niej konkretną pomoc.

W rejonach Radom i Skaryszew projekt organizowany jest już po raz drugi. Obecnie zrzesza 36 wolontariuszy w Radomiu i 19 w Skaryszewie. W 2012 roku pomocą zostanie objętych około 120 rodzin. – Wolontariusze od kilku tygodni odwiedzają wskazane rodziny w potrzebie, weryfikując ich sytuację życiową, poznając przyczyny trudnego życia i ich konkretne potrzeby. Na tej podstawie tworzą opisy, które trafiają do internetowej bazy. Z niej darczyńca będzie mógł wybrać konkretną rodzinę ze swojej miejscowości i przygotować dla niej mądrą i skuteczną pomoc. – mówi Anna Kijas, lider zespołu w Skaryszewie.

W projekcie biorą udział wyłącznie te rodziny, co do których jest pewność, że pomoc da im inspirację do kolejnych działań i zmian. Od 17 listopada na www.szlachetnapaczka.pl, uruchomiona zostanie baza z informacjami o rodzinach w potrzebie. Przez trzy tygodnie każdy będzie mógł przeczytać historię każdej z nich, wybrać jedną i specjalnie dla jej członków przygotować wyjątkową paczkę. Potrzeby bywają różne: począwszy od artykułów spożywczych, przyborów szkolnych, ubrań dla dzieci i opału na zimę, a skończywszy na meblach czy też sprzęcie AGD. Paczki to nie tylko pomoc materialna, ale także impuls do pozytywnego działania dla członków tych rodzin.

– W zeszłym roku dobroczyńcy naprawdę zaangażowali się w akcję. Przekazano różne rzeczy, ale także i zaoferowano pomoc długofalową, taką jak praca dla jednej z potrzebujących kobiet. Cieszymy się tym bardziej, że zmobilizowało to ją do dalszych działań, by los jej rodziny polepszał się. Wiele osób, którym została przekazana „Szlachetna Paczka” w tym roku działa jako wolontariusze i pomaga innym – powiedziała Anna Słopiecka, koordynatorka akcji w Radomiu.

Organizatorzy zapraszają do współpracy wszystkie osoby, które chcą pomóc innym. Swoją paczkę mogą przekazać także firmy czy też organizacje. – Patronat nad „Szlachetną Paczką” w naszym regionie objęli Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, burmistrz miasta i gminy Skaryszew Ireneusz Kumięga oraz proboszcz parafii Skaryszew ks. kan. Bolesław Walendzik. Zarówno burmistrz naszego miasta jak i ksiądz proboszcz zobowiązali się przygotować paczkę. Projekt wspiera też Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej z jej prezesem Arturem Około-Zubkowskim, jak również Mazowiecka Policja – powiedział ks. Rafał Pawliński, wikariusz parafii w Skaryszewie. – O tym co robimy jako wolontariusze oraz wszystkie informacje o „Szlachetnej Paczce” i rodzinach w potrzebie można przeczytać na stronie www.szlachetnapaczka.pl jak również na naszym facebookowym profilu: http://www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaRadom – dodaje ks. Rafał.

– W ubiegłym roku projekt zaangażowało się wiele sławnych osób, takich jak koszykarze „Rosy”, Jerzy Dudek, polscy mistrzowie olimpijscy czy też siostry Radwańskie. Akcji pobłogosławił także Ojciec Święty, Benedykt XVI. – powiedziała Anna Słopiecka, koordynatorka akcji w Radomiu.

Szlachetna Paczka swój finał będzie miała w dniach 8 grudnia w Skaryszewie oraz 8 i 9 grudnia w Radomiu. Wówczas darczyńcy dostarczą paczki wolontariuszom, którzy już bezpośrednio przekażą je rodzinom.

Hasło „Szlachetnej Paczki 2012” – „Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lepsze” – to zachęta, by wyjść z tłumu i pomóc zmienić otaczający nas świat. Bohaterstwo polega na przekroczeniu swoich spraw i zaangażowania się na rzecz innych. – Dążymy do świata, w  którym ludzie są na siebie otwarci i życzliwi. Pomagają tym, którzy znaleźli się w potrzebie, próbują ich zrozumieć. Chodzi o to, żeby przestać patrzeć na świat przez szybę z własnego ciepłego domu, ale otworzyć okno, wyjść i zaangażować się. My w Paczce już to robimy, teraz zapraszamy, żeby zmieniać świat razem z nami! – mówi  ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca „Szlachetnej Paczki”.

... i jeszcze kilka przydatnych informacji:

1. Kogo angażuje „Szlachetna Paczka? (PDF)

2. Jak przygotować paczkę w firmie? (PDF)

Jeśli chcesz zostać darczyńcą wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której potrzeby możesz spełnić. Wolontariusze opiekujący się rodziną skontaktują się z Tobą i pomogą w przygotowaniu paczki.


Przygotował: xsp / www.diecezja.radom.pl

 
Modlę się, bo pamiętam PDF Drukuj Email
sobota, 27 października 2012 18:51

+ Modlę się, bo pamiętam +

 modlę się

Nasi bliscy zmarli

zasługują na pamięć w modlitwie

 

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas pamięci o zmarłych. Odwiedzamy ich groby, zapalamy na nich znicze, kładziemy kwiaty. Najważniejszą formą pamięci pozostaje jednak modlitwa. Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy wstawiennictwu Kościoła. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, za uczynione dobro, prosimy o przebaczenie ich grzechów, błagamy o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy.

 

Msze św.

Wszystkich Świętych: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 – Kościół

i po dojściu procesji na cmentarz – ok. godz. 14.00 – kaplica cmentarna

 

Dzień Zaduszny: 7.00, 9.00, 18.00 - Kościół

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 21