Główna Koła Różańcowe
PDF Drukuj Email

Koło Żywego Różańca
„I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną,
cudowną w swej prostocie i w swej głębi...
Tak prosta modlitwa różańcowa
bije rytmem życia ludzkiego”.

Jan Paweł II


Koło Żywego Różańca oznacza:

•    wspólnotę żywych chrześcijan zjednoczonych wiarą, nadzieją i miłością przy Maryi Różańcowej;
•    aktualną, ciągłą, gorliwą - a więc „żywą” ich modlitwę.


„Żywy Różaniec” jest :

•    nie zdobytą twierdzą obronną, ponieważ broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed duchową zagładą (ateizmem), alkoholizmem, demoralizacją, itd;
•    duchowym „napędem”, który pobudza wiernych do praktycznej działalności apostolskiej, np. do pracy wśród ubogich, cierpiących, zaniedbanych religijnie, czy też do dbałości o dom boży, itp.;
•    wiarą, nadzieją, miłością przez Maryję pokładaną w Bogu, to wiara w Boga i Bogu, to ufność Jego zbawczemu dziełu, to kochanie Boga i bliźnich;
•    życiem wg Ewangelii, która jest fundamentem chrześcijaństwa
•    tworzą go żywe róże różańcowe.
Każda z róż liczy 20 osób, z których każda codziennie odmawia „swój” jeden dziesiątek. Tym sposobem codziennie odmawiany jest w róży cały różaniec - wieniec różany ofiarowany Matce Bożej.


Skąd się wziął „Żywy Różaniec”?

Na początku XIX w. we Francji, w Lyonie żyła bardzo pobożna kobieta. Nazywała się Paulina Maria Jaricot. Ponieważ sama była wielką czcicielką Matki Bożej i często się do Niej modliła, zapragnęła rozpowszechnić modlitwę różańcową i przyuczyć społeczeństwo do odmawiania różańca. Mniej więcej od roku 1826 gromadziła osoby, które miały odmawiać codziennie jeden dziesiątek różańca tak, aby 15 osób odmówiło cały różaniec w każdy dzień. Praktyka ta szybko rozeszła się po Francji, a wkrótce na cały świat i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Żywego Różańca.
Idąc za wezwaniem Matki Bożej i przykładem Ojca Świętego wierni naszej parafii podjęli dzieło codziennej modlitwy różańcowej. Obowiązkiem każdej z róż jest codzienne rozważanie jednej tajemnicy różańca. Dwadzieścia osób w ten sposób odmawia cały różaniec, a zasługa taka jakby każda z nich odmówiła sama codziennie cały różaniec.
Spotkanie członków Koła Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.15. W trakcie, uczestnicy odmawiają cząstkę różańca po czym wymieniają się tajemnicami różańcowymi. Opiekę duszpasterską nad członkami Kół Żywego Różańca sprawuje ks. Rafał Pawliński. Grupa ta jest swoistym zapleczem modlitewnym parafii.


KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA  PARAFII ŚW. JAKUBA AP. W SKARYSZEWIE

1) Jadwiga Czapczyńska – Zelatorka
2) Zofia Zawadzka
3) Marianna Kluś
4) Janina Paciorkiewicz
5) Maria Zabrzuch
6) Anna Zawisza
7) Anna Sowa
8) Leokadia Trybuł
9) Stanisława Jabłońska
10) Barbara Włazło
11) Halina Bednarczyk
12) Urszula Kaczkowska
13) Stanisława Szeląg
14) Krystyna Kieszkowska
15) Maria Falkiewicz
16) Barbara Wais
17) Aniela Myszka
18) Agnieszka Tometczak
19) Krystyna Lewandowska
20) Zofia Walerowicz
21) Janina Falkiewicz
22) Halina Korłup
23) Maria Marchewka
24) Maria Pawlak
25) Barbara Dulebska
26) Maria Wlazłowska
27) Teresa Kupidura

Koło Żywego Różańca oznacza:
•    wspólnotę żywych chrześcijan zjednoczonych wiarą, nadzieją i miłością przy Maryi Różańcowej;
•    aktualną, ciągłą, gorliwą - a więc „żywą” ich modlitwę.
„Żywy Różaniec” jest :
•    nie zdobytą twierdzą obronną, ponieważ broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed duchową zagładą (ateizmem), alkoholizmem, demoralizacją, itd;
•    duchowym „napędem”, który pobudza wiernych do praktycznej działalności apostolskiej, np. do pracy wśród ubogich, cierpiących, zaniedbanych religijnie, czy też do dbałości o dom boży, itp.;
•    wiarą, nadzieją, miłością przez Maryję pokładaną w Bogu, to wiara w Boga i Bogu, to ufność Jego zbawczemu dziełu, to kochanie Boga i bliźnich;
•    życiem wg Ewangelii, która jest fundamentem chrześcijaństwa
•    tworzą go żywe róże różańcowe.
Każda z róż liczy 20 osób, z których każda codziennie odmawia „swój” jeden dziesiątek. Tym sposobem codziennie odmawiany jest w róży cały różaniec - wieniec różany ofiarowany Matce Bożej.
Skąd się wziął „Żywy Różaniec”?
Na początku XIX w. we Francji, w Lyonie żyła bardzo pobożna kobieta. Nazywała się Paulina Maria Jaricot. Ponieważ sama była wielką czcicielką Matki Bożej i często się do Niej modliła, zapragnęła rozpowszechnić modlitwę różańcową i przyuczyć społeczeństwo do odmawiania różańca. Mniej więcej od roku 1826 gromadziła osoby, które miały odmawiać codziennie jeden dziesiątek różańca tak, aby 15 osób odmówiło cały różaniec w każdy dzień. Praktyka ta szybko rozeszła się po Francji, a wkrótce na cały świat i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Żywego Różańca.
Idąc za wezwaniem Matki Bożej i przykładem Ojca Świętego wierni naszej parafii podjęli dzieło codziennej modlitwy różańcowej. Obowiązkiem każdej z róż jest codzienne rozważanie jednej tajemnicy różańca. Dwadzieścia osób w ten sposób odmawia cały różaniec, a zasługa taka jakby każda z nich odmówiła sama codziennie cały różaniec.
Spotkanie członków Koła Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.15. W trakcie, uczestnicy odmawiają cząstkę różańca po czym wymieniają się tajemnicami różańcowymi. Opiekę duszpasterską nad członkami Kół Żywego Różańca sprawuje ks. Rafał Pawliński. Grupa ta jest swoistym zapleczem modlitewnym parafii.