Główna Nasza parafia
Historia parafii PDF Drukuj Email

Skaryszewska parafia jest jedną z najstarszych na Ziemi Radomskiej. Została erygowana w 1167 r. Jej powstanie związane jest z osobą komesa Radosława Odrowąża, który przekazał  Skaryszew, kościół, targowisko i karczmę Bożogrobcom. Zakon ten wywarł  olbrzymi wpływ na funkcjonowanie oraz rozwój parafii. Z powodu braku odpowiednich dokumentów, trudno jest ustalić jej początkowy zasięg terytorialny. Pierwsza wzmianka o parafii Skaryszew pochodzi  z 1326 r. i  znajduje się w rejestrze parafii opłacających dziesięcinę papieską. Jak wynika z zamieszczonego przez  historyka ks. Jana Długosza wykazu  w Księdze uposażeń diecezji radomskiej, rejestrującego stan z połowy XV w., parafia liczyła 12 miejscowości. Były to: Skarzeschow, Thwarogowa Wolya, Dzerschkow, Boguszlawice, Grmuczyn, Nyemyanowicze, Clyonow Maior, Clyonow Minor, Woyslawicze, Cobilani, Makow i Makowyecz. Zasięg terytorialny parafii ulegał zmianom na przestrzeni wieków. Największe rozmiary osiągnął on w okresie międzywojennym. Parafia liczyła wówczas kilkanaście tysięcy wiernych, zajmowała obszar przeszło 20 km 2 i obok Iłży, Radoszyc i Końskich, należała do największych w diecezji.

Z czasem jednak odłączały się od niej poszczególne wioski. Obecnie w skład skaryszewskiej parafii wchodzą: Dzierzkówek, Kobylany, Modrzejowice, Magierów, Maków, Wólka Twarogowa, Huta Skaryszewska, Gaj, Budki Skaryszewskie, Antoniów, Edwardów, Kazimierówka, Podolszyny, Wilczna, Wincentów i Wymysłów. Nie tylko zasięg terytorialny ulegał zmianom, ale  i liczba wiernych. Jak wynika z ustaleń na terenie parafii ok. 1340 r. mieszkało ok. 870 osób. Liczba parafian znacznie wzrosła w następnych wiekach , dlatego konieczna była budowa nowego kościoła w 1691 r. Wyraźny wzrost liczby mieszkańców można zaobserwować także od początku XIX w. W 1811 r. łączna ich liczba wynosiła 4770 osób, z czego 790 mieszkało w Skaryszewie. Parafian stale przybywało, o czym świadczy fakt, że w 1829 r. było 5358 osób, a w 1886 r. ich liczba wzrosła już do 7818 mieszkańców.  Jednak najwięcej, bo aż  11770 osób skaryszewska parafia liczyła w 1932 r.  Oprócz mieszkańców parafii wyznania rzymskokatolickiego żyła także ludność wyznania mojżeszowego, niewielka ilość protestantów oraz świadków Jehowy. W wyniku II wojny światowej znacznie zmalała liczba mieszkańców parafii. Obecnie na 2010r. parafia liczy 6020 wiernych. Skaryszewscy parafianie wykazują się dużą religijnością, o czym świadczyć może chociażby duża liczba kapłanów, wywodzących się ze Skaryszewa. Na  terenie parafii znajduje się także od 12 grudnia 1996 r. Zakon Klauzurowy Sióstr Klarysek, które przybyły z Krakowa. Klasztor erygowano 3 marca 1997 r., zaś uroczyste wprowadzenie sióstr miało miejsce  8 grudnia tego samego roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Obok Sióstr Klarysek swoją posługę pełnią także Siostry Franciszkanki. Parafianie w różnym wieku mogą pogłębiać swoją wiarę poprzez działalność m.in. w Kółkach  Żywego Różańca, Ruchu Domowego Kościoła, czy na organizowanych od niedawna spotkaniach dla młodzieży, których opiekunem jest ks. Marcin Marchewka. Skaryszewska parafia zyskała sławę na skalę ogólnopolską, dzięki odbywającemu się co roku festiwalowi piosenki religijnej.